Διεθνής Ακαδημία της Συνείδησης - ΔΑΣ
(International Academy of Consciousness - IAC)
αστρική προβολή

αστρική προβολήΔιεθνής Ακαδημία της Συνείδησης

Η Διεθνής Ακαδημία της Συνείδησης (ΔΑΣ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργάνισμός αφοσιωμένος στην επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης συνειδητότητας (ανθρώπινη ουσία,ψυχή)

Η ΔΑΣ εξερευνά την ανθρώπινη συνειδητότητα και την ικανότητά της να εκδηλώνεται έξω από το φυσικό σώμα (εξωσωματική εμπειρία,αστρική προβολή,αστρικό ταξίδι) καθώς και την πλήρη κατανόηση ποικίλων ψυχικών και παραφυσικών φαινομένων.

Η ΔΑΣ προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα στο ευρύ κοινό και οργανώνει συζητήσεις και διασκέψεις στο υπό έρευνα αντικείμενο,διατυπόνοντας ένα ουσιώδες πλήθος πληροφοριών.Επίσης εκδίδει βιβλία και επιστημονικά περιοδικά που έχουν ως στόχο να ντοκουμεντάρουν και να εξαπλώσουν τις γνώσεις αυτές.Δωρεάν εισαγωγικές διαλέξεις παραδίδονται σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα της ΔΑΣ.

Πήγαινε στο:

Ποιος είναι ο κύριος στόχος της ΔΑΣ?

Θεμελιώδεις στόχος της ΔΑΣ είναι να κάνει τις ακριβής και προσωπικά επαληθεύσιμες πληροφορίες  που έχουν σχέση με την ανθρώπινη φύση,προσιτές σε όλους αυτούς που τις αναζητούν.Διευκρινίζοντας και απομυθοποιώντας ψυχικά φαινόμενα καθώς επίσης και την πολυδιάστατη φύση της ζωής διαμέσου μιας επιστημονικής προσέγγισης,παρέχει πολύ καλές ευκαιρίες στα ενδιαφερόμενα άτομα να εξέλιχθούν στην αυτοσυνείδηση,την ισορροπία και την ωριμότητά τους.

Τι είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης της συνείδησης (ΠΑΣ)?

Tο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Συνείδησης είναι το κύριο πρόγραμμα της ΔΑΣ το οποίο παραδίδεται σε τέσσερα μέρη με διάρκεια σαράντα ωρών.

Ακολουθεί μια γρήγορη περιγραφή του ΠΑΣ.Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το περιεχόμενο του ΠΑΣ,παρακαλώ επισκεφτείτε το www.iacworld.org/english/courses. Αν θα θέλατε να λάβετε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες,παρακαλώ γράψτε στο Cyprus@iacworld.org και θα είναι ευχαρίστησή μας να σας στείλουμε τις πληροφορίες αυτές.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σταδιακά να εισάγει θέματα όπως ενέργειες,παραφυσικά φαινόμενα,ψυχική αντίληψη,αυτοσυνείδηση,εξωσωματικές εμπειρίες,ψυχική προστασία,αυτοθεραπεία,κύκλος των διαδοχικών ζωών,και διαφορετικές καταστάσεις τις συνείδησης.Η προσέγγιση των εκπαιδευτών ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προβάλουν ερωτήσεις σχετικά με θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Το ΠΑΣ αποτελείται από 4 τμήματα των 10 ωρών.Το ΠΑΣ περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις χρησιμοποιώντας επιβεβαιωμένες μεθόδους για να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτών που συμμετέχουν να αισθανθούν και να μάθουν τέλεια τις βιοενέργειες(τσι,πράνα,τσάκρα,ζωτική ενέργεια)και με καθοδηγούμενες προσπάθειες από τους εκπαιδευτές να προκαλέσουν συνειδητές εξωσωματικές εμπειρίες(ΕΣΕ,αστρική προβολή ή αστρικό ταξίδι)χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από ειδικές ανεπτυγμένες τεχνικές.Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επαληθεύσουν αυτές τις ιδέες μέσο των δικών τους εμπειριών.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Συνείδησης (ΠΑΣ) αγγίζει θέματα σχετικά με τις εμπειρίες τις καθημερινής ζωής,χρησιμοποιώντας εργαλεία τα οποία βοηθούν τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν ρεαλιστικά τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Επίσης αφήνει τα ίδια τα άτομα να διευρύνουν την ψυχική τους αντίληψη,και να αναπτύξουν την άμυνα της ενέργειας τους, την ευαισθησία και ευημερία.

ΣΗΜΕΊΩΣΉ:Δεν απαιτείται κανένα ειδικό χάρισμα για να μελετήσει κανείς τις εξωσωματικές εμπειρίες ή το ΠΑΣ.Τις ωφέλειες από αυτήν την μοναδική εμπειρία μπορεί να τις απολαύσουν όλοι.

Παρακαλώ σημειώστε,ότι το ΠΑΣ θα παραδοθεί στην Κύπρο στις:

ΠΑΣ1 - 18 και 19 Μάρτη 2006

ΠΑΣ2 - 20 μέχρι 23 Μάρτη 2006

Το κόστος κάθε μέρους κυμαίνεται από ΛΚ77.50 μέχρι ΛΚ95.00. Η τιμή εξαρτάται από την μέθοδο πληρωμής.

Το ΠΑΣ 1 και 2 θα πραγματοποιηθεί στο  Εκπαιδευτικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Οδός Ρωμανού 2, Λατσιά 2237, Λευκωσία

Σημείωση:Η ΔΑΣ θα συμμετάσχει στο Mind, Body and Spirit Exhibition για μια δωρεάν διάλεξη στο Elias Beach Hotel στην Λεμεσό στης 11 και 12 Μάρτη του 2006.

Παρακάτω έχουμε μια βασική περιγραφή από τα θέματα τα οποία καλύπτονται στο ΠΑΣ.Όλα τα τμήματα,συμπεριλαμβανομένων και των θεωρητικών,έχουν ένα πρακτικό μέρος.


ΠΑΣ 1 (Τμήμα 1-10 Ώρες)

- Θεμελιώδης αρχές της προβολικής και της συνειδησιολογίας

- Ανάλυση των μη φυσικών,λεπτοφυών σωμάτων

- Ωφέλειες από τις εξωσωματικές εμπειρίες και άλλων ψυχικών φαινομένων

- Βιοενέργειες και οι διαφορετικοί τύποι αυτών

- Ποιότητα των ατομικών και περιβαλλοντικών ενεργειών

- Τεχνικές για την ανάπτυξη:υπεραισθησιακής αντίληψης,ενεργετικού αυτοελέγχου και θεραπείας

- Προετοιμασία για την εξωσωματική εμπειρία

- Παράγοντες που διευκολύνουν και παράγοντες που εμποδίζουν ικανότητες προβολής

- Επίπεδα διαύγειας έξω από το σώμα

- Τύποι εξωσωματικής εμπειρίας και αστρικής προβολής

- Ανάλυση εξωφυσικών (αστρικών) διαστάσεων

- Χαρακτηριστικά του αστρικού σώματος ή ψυχοσώματος

 

ΠΑΣ 2 (Τμήμα 2-10 Ώρες)

- Δύο πρακτικές ασκήσεις εξωσωματικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια του τμήματος

- Πέντε τεχνικές που διευκολύνουν εξωσωματικές εμπειρίες

- Διαφορετικές καταστάσεις συνείδησης

- Παραφυσικά φαινόμενα

- Παραψυχικές αισθήσεις

- Οδηγίες και πληροφορίες στο πως να προκαλείς εξωσωματικές εμπειρίες (αστρική προβολή)

- Θάνατος ή διαδικασία απόρριψις του σώματος

- Αλληλεπίδραση με και αναγνώριση των μη φυσικών όντων (κατά την διάρκεια και μέσα και έξω από το ανθρώπινο σώμα)

- Ανεπτυγμένα μη φυσικά όντα (εξωφυσικοί βοηθοί/μέντορες επίσης γνωστοί ως πνευματικοί οδηγοί)

- Ενδεή μη φυσικά όντα ή πνεύματα

 

ΠΑΣ 3 (Τμήμα 3-10 Ώρες)

- Δύο πρακτικές ασκήσεις εξωσωματικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια του τμήματος

- Οκτώ πρόσθετες τεχνικές που διευκολύνουν εξωσωματικές εμπειρίες

- Το νοόσωμα και ο ρόλος του στην εξέλιξη

- Τύποι νοημοσύνης

- Φυσική ζωή και η χρήση του νοοσώματος

- Η εξελικτική διαδικασία

- Ο θάνατος και το νοόσωμα

- Τύποι εξελικτικής ωριμότητας

- Κοσμοηθικές και παγκοσμιοποίηση

- Τεχνική προβολής του νοοσώματος

 

ΠΑΣ 4 (Τμήμα 4-10 Ώρες)

- Δύο πρακτικές ασκήσεις εξωσωματικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια του τμήματος

- Πρόσθετες τεχνικές διευκολύνουν εξωσωματικές εμπειρίες και αστρική προβολή

- Ολοκάρμα

- Υπαρξιακό πρόγραμμα (το έργο ή το σχέδιο της ζωής)

- Περίοδος μεταξύ των ζωών

- Περίοδος μεταξύ των ζωών

- Υπαρξιακή ανακύκλωση και αντιστροφή

- Επίπεδα εξέλιξης και το εξελικτικό ζευγάρι

- Άνθρωπος ο γαλήνιος σοφός

 

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλέφωνο στην Κύπρο:+357 96 357 299

Τηλέφωνο στο Λονδίνο:+44(0)20 7723 0544

Ε-mail: Cyprus@iacworld.org ή London@iacworld.org

 

Μαρτυρίες-Τι έχουν να πουν οι συμμετέχοντες του προγράμματος CDP

 

΄΄Το CDP ήταν για μένα μια πραγματικά εκπληκτική ανακάλυψη.Όχι μόνο έμαθα πως το λεπτό ενεργειακό σώμα,η βιοενέργεια και η συνείδηση λειτουργούν, αλλά επίσης και πως να εφαρμόζω χρήσιμες τεχνικές για να εισάγω και να παρατείνω μια εξωσωματική εμπειρία.Οι εκπαιδευτές του IAC έχουν καταφέρει να αναλύσουν σε βάθος το φαινόμενο της συνειδητής προβολής.Πριν από το σεμινάριο,είχα πολύ λίγες και μάλλον άσκοπες προβολές της συνείδησης.Αφού όμως παρακολούθησα αυτό το σεμινάριο οι ικανότητές μου στο να προκαλώ εξωσωματικές καταστάσεις και συγγενή φαινόμενα όπως παρατήρηση εξ-αποστάσεως αυξήθηκαν σημαντικά.Το CDP συνίσταται για οποιονδήποτε επιθυμεί να μάθει κάτι παραπάνω από μια γρήγορη ματιά πίσω από το πέπλο της κοινής πραγματικότητας.΄΄

- Heinrich M.W., Frankfurt, Germany

 

΄΄Εκτίμησα τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα των εκπαιδευτών του προγράμματος και το διασκέδαζα πάρα πολύ μοιράζοντας τις εμπειρίες μου με τους άλλους συμμετέχοντες.Το πρόγραμμα με άφησε σε μια κατάσταση υψηλής αντίληψης.Ήταν μια εμπειρία η οποία με εμπλούτισε και με γέμισε με χαρά και ελπίδα.΄΄

- Ethel L.K, Geneva, Switzerland

 

΄΄Έλαβα μέρος στο IAC πρόγραμμμα χωρίς περιέργεια,μη γνωρίζοντας ότι θα είχε μια τέτοια επίδραση σε μένα και η οποία με άλλαξε ριζικά.Παρά τις συναρπαστικές,εντυπωσιακές και εκπληκτικές πληροφορίες,οτιδήποτε ελέχθη έβγαζε απόλυτο νόημα.Είχα μια βαθιά ενστικτώδης αίσθηση ότι αυτή ήταν η αλήθεια γύρω από την ζωή την οποία εγώ έψαχνα εδώ και τόσον καιρό.Δύο εβδομάδες μετά το πρώτο μέρος του CDP προγράμματος,είχα την πρώτη εξωσωματική εμπειρία:O κόσμος μου όπως τον ήξερα δεν υπήρχε πια!Από τότε η ζωή μου έχει αλλάξει σχεδόν σε κάθε της όψη. Αισθάνομαι εμπνευσμένη και καθοδηγούμενη πνευματικά σε αυτό το καινούργιο ταξίδι της ζωής.΄΄

- Anne-Marie W., Delft, The Netherlands

 

΄΄Ακόμα εφαρμόζω πολλά από αυτά που έμαθα στο CDP.Έχω γίνει πιο συνειδητός στο πως να χρησιμοποιώ τον χρόνο μου.Αισθάνομαι ότι η ζωή μου έχει έναν σκοπό-Είμαι εδώ για να μαθαίνω και να εξελίσσομαι.Η σχέση μου με τον εαυτό μου έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και οι παραψυχικές μου ικανότητες βελτιώνονται επίσης.Η αφιέρωση,δέσμευση και ο επαγγελματισμός τον ατόμων στο IAC σου προκαλεί έμπνευση.΄΄

- Grace K., Stockholm, Sweden

 

΄΄....Και ενώ εξασκούμουνα με τις ενέργειες κατά τη διάρκεια του μαθήματος,μπορούσα πράγματι να αντιληφθώ τη ροή της ενέργειας και αισθανόμουν ότι το σώμα μου ήταν εξυγιασμένο.Επιπλέον,μπορούσα να καταλάβω και πράγματι να αισθανθώ ότι η αντίληψή μου επεκτεινόταν μαθαίνοντας πως να προκαλώ και να χρησιμοποιώ τις εξωσωματικές εμπειρίες.Έμαθα επίσης πως να επικοινωνώ με μη-φυσικές οντότητες,και πως να θεραπεύω φυσικές και μη-φυσικές οντότητες που χρειάζονταν βοήθεια.΄΄

- Student, Tokyo, Japan

 

΄΄....Ήταν η πρώτη φορά όπου συνάντησα μια λογική και επιστημονική προσέγγιση σε θέματα όπως εξέλιξη τής συνείδησης και εξωσωματικές εμπειρίες (....) Με τη βοήθεια των ασκήσεων που έμαθα κατά τη διάρκεια του CDP προγράμματος ήμουν ικανή να έχω την πρώτη μου συνειδητή προβολή προκαλούμενη με τη θέλησή μου....΄΄

- Alessandra L., Los Angeles, USA

 

΄΄Δεν μπορούσα να περιμένω για να σου πω πόσο πραγματικά διασκέδασα αυτό το σεμινάριο,ήταν πράγματι μια εμβριθείς εμπειρία.Άφησες μερικές πολύ εντυπωσιακές αναμνήσεις από τον λόγο και τις σκέψεις σου σε μένα,και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερή που σε συνάντησα στο μονοπάτι μου.΄΄

- Francesca T.D., Geneva, Switzerland

 

΄΄Το βρήκα πράγματι εκπληκτικό χρησιμοποιώντας απλές ενεργειακές τεχνικές,όπως εξωτερίκευση και απορρόφηση ενέργειας,να μπορώ να αισθανθώ μια τόσο μεγάλη αλλαγή μέσα μου....Μετά το πρόγραμμα συνέχισα να εξασκούμαι στις τεχνικές που έμαθα.Με βοήθησε να αναζωογονήσω σώμα και νου,και να γεύομαι μια κατάσταση διαρκείας χαλάρωσης και φρεσκάδας.΄΄                             
- Studend, Tokyo, Japan

 

Ήμουν σαράντα χρονών,η επαγγελματική μου καριέρα ήταν σε καλό μονοπάτι,η οικογένειά μου ήταν πετυχημένη και σταθερή,και η κόρη μου ήταν πια ώριμη,ανεξάρτητη,και μια έξοχη μαθήτρια στο τέλος της εκπαίδευσής της.Παρόλα αυτά,ένιωθα ότι δεν ήμουν ολοκληρωμένη,κάτι έλειπε από την ζωή μου το οποίο τα επιτεύγματά μου δεν μπορούσαν να μου το δώσουν.Είναι φανερό λοιπόν,ότι τα πράγματα τα οποία νόμιζα ότι έπρεπε να κοιτάξω στη ζωή και τα οποία έχω επιδιώξει με τόση μεγάλη προσπάθεια δεν ήταν αρκετά.Κατάλαβα ότι έπρεπε να κοιτάξω για κάτι άλλο.Αργότερα έμαθα ότι δεν ήμουν η μόνη η οποία αισθανόταν κατά αυτόν τον τρόπο αλλά ότι το συναίσθημα αυτό ήταν πολύ κοινό.

 

Ξεκίνησα να παρακολουθώ μαθήματα διαλογισμού και διάφορα άλλα σεμινάρια αναζητώντας μια καλύτερη κατάσταση.Ήμουν πολύ τυχερή διότι βρήκα το IAC σε μια μικρή περίοδο χρόνου.

 

Όταν αυτό το ινστιτούτο έκανε μια παρουσίαση του περιεχομένου των προγραμμάτων τους,ένιωσα ένα ΄΄κλικ΄΄ μέσα μου.Αποφάσισα να παρακολουθήσω τα προγράμματα.Αυτό ήταν πριν εφτά χρόνια.Είμαι ακόμα πεπεισμένη ότι αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση που είχα πάρει ποτέ για την προσωπική και ηθική μου ανάπτυξη.

Οι εμπειρίες και γνώσεις που απέκτησα μέσο των προγραμμάτων CDP εμπλούτισαν την ζωή μου κάτα τέτοιον τρόπο όσο κανένα άλλο παραδοσιακό σχολείο μπορούσε ποτέ να κάνει.Σε αυτά τα προγράμματα σου διδάσκουν τεχνικές για το πως να αφήνεις το σώμα σου με ελεγχόμενο τρόπο,χρησιμοποιώντας τις ενέργειές σου,και γνωρίζοντας την συνείδηση,μεταξύ άλλων.

 

Κάθε μια από τις παρακάτω όψεις εκδηλώνεται με διαφορετικό αλλά φιλοφρονητικό τρόπο:

 

1 - Εξωσωματικές εμπειρίες (ΟΒΕs):Έμαθα ότι όλοι έχουμε την ικανότητα να έχουμε ΟΒΕs,αλλά δεν το ξέρουμε,δεν το θυμόμαστε,ή δεν ξέρουμε πως να το ελέγξουμε.Έμαθα επίσης ότι μερικοί άνθρωποι έχουν μια προδιάθεση στο να αφήνουν το σώμα τους και άλλοι όχι.Εγώ ανήκω στους τελευταίους,συγκρινόμενη με άλλους συμμετέχοντες που γνώρισα στο ινστιτούτο.Δεν μπορώ να αφήσω το σώμα μου εύκολα ή για να είμαι πιο σαφής,δεν μπορώ να ανακαλέσω τα συμβάντα.Είχα εμπειρίες ΄΄πτήσης΄΄ και αυθόρμητα ΄΄συνειδητά όνειρα΄΄,αλλά όχι τόσο συχνά.(Έχω μάθει μέσω του προγράμματος να ξεχωρίζω τα συνειδητά όνειρα από τις ΟΒΕs).Τα προγράμματα με βοήθησαν επίσης στο να προκαλώ ΟΒΕs.Το φαινόμενο αυτό σου προσφέρει τόσο πολύ διασκέδαση,που δεν μπορείς καν να το περιγράψεις.Η εμπειρία από μόνη της και μόνο σου προσφέρει μια εξήγηση.Η κατανόηση άλλων διαστάσεων,το ότι το σώμα μας είναι μόνο ένα προσωρινό όχημα στο οποίο η συνείδηση εκδηλώνεται σε αυτό το επίπεδο,το ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η πραγματικότητά μας αλλά μόνο μια περίοδος στην εξέλιξή μας, ήταν για μένα μια πραγματική φωνή ξυπνήματος.Οι εμπειρίες μου με ΟΒΕs μου επέτρεψαν να ρίξω μια ματιά στην ζωή μου από μιαν άλλη όψη και να καταλάβω ποίες είναι οι προτεραιότητες που θα'πρεπε να έχω.Οι πόρτες για τις άλλες διαστάσεις έχουν πια ανοίξει.

 

2 - Δουλεύοντας με ενέργειες:Ανακάλυψα τις βιοενέργειες παρακολουθώντας τα CDP προγράμματα.Έμαθα να αναγνωρίζω,να ελέγχω,και να χρησιμοποιώ αυτές τις ενέργειες.Εξασκούμενη με βιοενέργειες με βοήθησε να χειρίζομαι διαφορετικές καταστάσεις με τρόπους που δεν ήμουν ικανή να τα καταφέρω στο παρελθόν.(Συνήθιζα να είμαι πολύ αυθόρμητη και εκρηκτική.-Έχασα τον έλεγχό μου μερικές φορές κατά τη διάρκεια αυτόν τον εφτά χρόνων,πολύ λιγότερες από ότι πριν.Και,σε αυτές τις περιπτώσεις ήμουν ικανή να διορθώνω την συμπεριφορά μου όταν το αντιλαμβανόμουν.)Δουλεύοντας με ενέργειες έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα.Αυτά δεν είναι μόνο περιορισμένα στα άτομα εμπλεκόμενα με αυτές τις δραστηριότητες,αλλά και σε μέρη και ανθρώπους του περιβάλλοντος.Ήμουν ικανή να βοηθάω ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα.Μερικές φορές το αντιλαμβανόταν και μερικές φορές όχι.Ποτέ δεν ανέφερα κάτι σε αυτούς.

 

3 - Συνειδησιολογία:Αυτή συμπληρώνει βιοενέργειες και ΟΒΕs.Αυτή είναι που κάνει αυτό το σχολείο διαφορετικό από άλλα,κατά την γνώμη μου.Το ΙΑC μελετά την συνείδηση (΄΄εμάς΄΄) με έναν πολύ επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο.Αυτές οι μελέτες σε βοηθάνε να γνωρίσεις τον εαυτό σου και άλλους ανθρώπους καλύτερα.Τα θέματα που μελετήθηκαν δημιούργησαν μια μεγάλη πρόοδο στην ζωή μου.Έμαθα ότι είμαστε ειδήμονες στο να κρύβουμε τα ελαττώματά μας.Μας αρέσει να βλέπουμε τις καλές όψεις της προσωπικότητάς μας αλλά όχι τις όψεις που πρέπει να αλλάξουμε και να γίνουμε καλύτεροι.Ωστόσο,δε ήξερα ότι αυτό που έπρεπε να αλλάξουμε δεν ήταν φανερό τις περισσότερες φορές σε εμάς.Πως μπορούμε να αλλάξουμε όταν δεν ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξουμε.Βρήκα πολλές απαντήσεις παρακολουθώντας αυτά τα προγράμματα.Η συνειδησιολογία μας διδάσκει επίσης πως να βρούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές μας ηθικές,αυτές που αποθηκεύουμε στην συλλογική μας μνήμη.Μας προσφέρει εργαλεία και πιθανότητες να εξελιχθούμε με έναν πιο γρήγορο ρυθμό.Μια άλλη πολύτιμη συνιστώσα είναι η συνεισφορά που μπορείς να κάνεις προς τους άλλους.Χρησιμοποιώντας την ορολογία του IAC,όταν παρηγορείς κάποιον,του διαιωνίζεις αρνητικά,συναισθηματικά και ενεργειακά πρότυπα.Όταν προσφέρεις ώμος σε ένα άτομο διευκρινήσεις,του ζητάς να κοιτάξει την κατάσταση ως αντικειμενικός παρατηρητής,μη μπορώντας πια να κρυφτεί πίσω από τα ελαττώματα,(δηλαδή να είναι αρνητής).Όποτε είναι δυνατόν,μπορείς να βοηθήσεις ένα άτομο με διευκρινήσεις ιδεών αντί παρηγοριάς.Βοηθάς στην εξελικτική διαδικασία των συνειδήσεων με το να τους φέρνεις αντιμέτωπους με τους εαυτούς τους.Αυτή η πράξη σου προσφέρει μεγάλη ικανοποίησή.

 

Η ζωή μου βεβαίως έχει αλλάξει μετά από αυτό το πρόγραμμα.Έχω παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια κατά τη διάρκεια των εφτά αυτών χρόνων:Σεμινάρια τα οποία μιλούσαν για εσωτερική αρμονία,διαλογισμό,ενέργειες και βοήθεια.Βρήκα πολλά από αυτά να έχουν καλό σκοπό(όχι όλα βεβαίως όπως ξέρουμε)και μια θετική προσέγγιση,αλλά αυτό δεν μου έδωσε την πληρότητα την οποία γεύτηκα στα CDP προγράμματα.

Τα IAC προγράμματα βασίζονται στην εμπειρία και στην επιστημονικότητα,με εξαιρετικούς καθηγητές αφοσιωμένους στην έρευνα και οι οποίοι έχουν αποκτήσει μια πλατιά και ποικίλα γνώση πάνω σε αυτά τα θέματα.Αυτή είναι μια οργάνωση αποκλειστικά αφιερωμένη στην ανάπτυξη της συνείδησης και της εξελικτικής διαδικασίας.Προτρέπουν τους συμμετέχοντες να έχουν τις δικές τους εμπειρίες και να μην πιστεύουν σε αυτά που τους λέει το ινστιτούτο.Προσφέρουν στους συμμετέχοντες τα εργαλεία που χρειάζονται για να φτάσουν στους σκοπούς τους με έναν ανεξάρτητο τρόπο,με τον δικό τους ρυθμό και στον χρόνο που νομίζουν.Βρήκα όλους αυτούς τους λόγους πάρα πολύ καλούς για να συνεχίζω να παρακολουθώ άλλα πρόσθετα προγράμματα τα οποία προσφέρουν σε μια ποικιλία θεμάτων.

 

Αν οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αυτού του είδους εκπαίδευσης ως μέρος των μαθημάτων τους στα σχολεία,ο κόσμος μας θα ήταν διαφορετικός,πολύ καλύτερος.
- Marisela A., Miami, USA